Synnytys

Synnytys tapahtuu keskimäärin noin 38 viikon kuluttua hedelmöittymisestä. Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen, joita ovat avautumisvaihe, ponnistusvaihe sekä raskausjäännösten poistuminen. Synnytyksessä aiheutua kipua yleensä lievitetään kipulääkkeillä tai ilokaasulla. Epiduraalipuudutusta käytetäänkin noin puolessa synnytyksiä.